201402131392302480uDZ19vVK2014021313923023112twKtcGa201307231374567548Kxey7QA8201307231374567554nZ58UAfD201307231374567559uJsgkSBR201307231374567564ta2cgW7x

Skiljeprocessen

Skiljeprocessen är i regel helt skriftlig och målet avgörs på handlingarna efter föredragning. Detta innebär att varken du eller motparten närvarar. Skiljedom meddelas vanligtvis inom 12 månader.

Under hösten 2019 sammanträder nämnden följande datum:
4 september
16 oktober
5 december