201402131392302480uDZ19vVK2014021313923023112twKtcGa201307231374567548Kxey7QA8201307231374567554nZ58UAfD201307231374567559uJsgkSBR201307231374567564ta2cgW7x

Domare och ledamöter

I Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ingår vid prövningen av ett ärende:

  • en ordförande som är eller har varit domare med särskilda erfarenheter av förhållandena på arbetsmarknaden
  • vanligtvis sex andra ledamöter som utsetts av Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK. I tvister från det kommunala området ingår en ledamot utsedd av Sveriges kommuner och landsting.

Ordförande i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar är för närvarande Michaël Koch, f.d. ordförande i Arbetsdomstolen och vice ordförande i nämnden är för närvarande Karin Renman, ordförande i Arbetsdomstolen.